MICROSOFT TEAMS

Är Microsoft Teams säkert att använda?

I augusti 2021 gick 8 stora myndigheter ut med en oro kring att fortsätta använda Teams. Anledningen är att Microsoft är amerikanskt och därför finns det en möjlighet att företaget samlar information från Teams utan användarens vetskap. Många av våra kunder har hört av sig och undrat om de kan fortsätta använda Teams på ett säkert sätt. I det här inlägget vill vi på Further berätta hur vi ser på saken och svara på några vanliga frågor vi fått.

Är Microsoft teams säkert säkerhet videosamtal
Left

Genom att anlita Further har vi moderniserat vårt företag. Vi har bättre back-up hantering och använder molntjänster i större grad. Vi har även analyserat och förbättrat våra säkerhetsrutiner.

Björn Henriksson

CEO och Partner, Nordic Interim

Microsoft Teams säkerhet

Flera stora myndigheter är oroade över Microsoft Teams säkerhet rapporterade flera stora nyhetssajter och myndigheterna har tillsatt en utredning för att titta på alternativ till Teams (läs en artikel från SVT här). Enligt vår uppfattning är dock denna oro starkt överdriven. Visst, det finns alltid utmaningar med IT-säkerhet och personlig integritet och det här är frågor som ständigt aktualiseras. Särskilt när det gäller myndigheter, som många gånger hanterar känslig och personlig information.

Det finns egentligen ingen anledning för vanliga företag att oroa sig. Visst, de amerikanska säkerhetsmyndigheterna har i teorin tillgång att kräva att Microsoft lämnar ut data de har tillgång till. För svenska myndigheter blir det problematiskt, men det är inget som påverkar vanliga företagare. Så länge företaget inte håller på med försvarshemligheter, men då hanteras datan annorlunda enligt SUA (säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal).

Hur säkert är Microsoft Teams?

Vi anser att Microsoft Teams är bland de mest säkra alternativen på marknaden just nu när det gäller videomöten och samtal. Microsoft tar säkerhet på största allvar och har sedan länge insett att just IT-säkerhet är nyckeln till framgång på kort och lång sikt. På Microsofts hemsida går det att läsa om vilka åtgärder som vidtas för att öka säkerheten samt vad man arbetar med på längre sikt (läs här).

Utvecklingen pågår hela tiden när det gäller att stärka integriteten och göra system för kommunikation ännu säkrare. Microsoft är ett av de företag som gått i täten för den utvecklingen. De har till exempel ett tätt samarbete med EU och jobbar för att aktivt minska beroendet av tredjelandsöverföringar för Microsofts egna tjänster.

Microsoft Azure, som är en av världens största molntjänster, blev så sent som i år godkänd för EU:s speciellt framtagna uppförandekod, kallad EU Cloud of Conduct. Det visar vilken viktigt roll Microsoft spelar när det gäller att leda utvecklingen för GDPR, datasäkerhet och personlig integritet.

All kommunikation som sker över nätet bör alltid krypteras, för att undvika att obehöriga kommer över videosamtal eller chatt-loggar. Microsoft arbetar just nu på en end-to-end krypteringslösning för 1:1 samtal och videosamtal i Teams. Krypteringslösningen planeras att lanseras i September 2021. Det kommer att stärka säkerheten för användare av Microsoft Teams ytterligare.

Teams säkerhetsbrister

Vilka säkerhetsbrister finns det då med Microsoft Teams? Precis som med all kommunikation som sker över nätet så är den aldrig fullständigt skyddad. Det användaren kan göra, för att minska risken att obehöriga kommer över känslig information, är att hålla sig till så få system som möjligt när det gäller kommunikation.

Microsoft Teams är idag ett bra val när det gäller samtal och kommunikation över nätet. Men som alltid när det gäller IT-säkerhet bör du som användare vidta försiktighet. Speciellt myndigheter, som hanterar känslig information på individnivå, bör till exempel inte helt öppet skriva ut fullständiga personnummer, osv.

Teams GDPR

Microsoft Teams sparar samtalsloggar i molnet så att du kan gå tillbaka till dessa senare. Microsofts egen molntjänst heter Azure och är godkänd av EU, som anser att tjänsten lever upp till de krav som ställs enligt GDPR. Det visar på hur drivande Microsoft är när det gäller att leva upp till de krav och reglementen som EU sätter upp. Att de dessutom är med och tar fram förslag på nya riktlinjer och jobbar för att hela tiden utveckla säkerheten på plattformen, visar att de tar sina kunders oro på största allvar.

Vanliga frågor om Microsoft Teams

Här har vi samlat vårt svar på några vanliga frågor om Microsoft Teams som vi får till Further.

Kan vi prata om konfidentiella ämnen via Teams?

Ja, precis som med all annan kommunikation som sker över nätet så bör du som användare vidta ett visst mått av försiktighet. Men användandet av Microsoft Teams föranleder inte att man behöver vara extra försiktig eller tänka sig för på något annat sätt än vid användandet av andra tjänster. Tvärtom erbjuder Microsoft Teams en plattform med mycket sofistikerad säkerhet.

Kan vi spara känsliga dokument på Teams-servern?

Det är säkert att spara dokument på Teams-servern. Myndigheter och vissa företag har egna föreskrifter om vart dokument får och ska sparas. Därför behöver du först och främst höra dig för i ditt företag om vilka interna bestämmelser som finns. Microsofts egna molntjänst är godkänd av EU och uppfyller deras uppförandekod för molntjänster.

Finns det något säkrare alternativ till Teams?

Nej, i dagsläget finns det ingen bättre tjänst i EU. Microsoft ligger i framkant när det gäller IT-säkerhet och säker kommunikation över nätet. Tillsammans med EU är de drivande i många av de frågor som rör personlig integritet kryptering av känslig information.

Vad kan vi göra för att öka företagets säkerhet?

Det finns mycket ni kan göra för att stärka IT-säkerheten i företaget. Framförallt bör all personal utbildas i säkerhetstänkande och få information om vilken information som bör och inte bör delas online. Är det verkligen en god ide att diskutera sekretessbelagda uppgifter, helt öppet, via videosamtal? Kanske finns det bättre forum för just dessa diskussioner?

Sammanfattning

Microsoft Teams är idag ledande när det gäller daglig kommunikation, speciellt mellan anställda. När Corona-krisen inträffade och i princip all personal blev ombedd att arbeta hemifrån, blev plötsligt behovet av en lösning för kommunikation väldigt aktuell.

Microsoft har sedan länge varit marknadsledande när det gäller kommunikationsplattformar. Microsoft Teams har utvecklats som en säker plattform, som ska leva upp till de krav och reglementen som ställs inom EU för datasäkerhet.

EU har upprättat en uppförandekod för bland annat molntjänster inom Europa. All data som hanteras av Microsoft Teams och alla samtalsloggar sparas i molnet. Molntjänsten som Microsoft levererar heter Azure och med den här tjänsten lever de upp till EU:s föreskrift - EU Cloud of Conduct.

När det gäller GDPR anser EU också att Microsoft lever upp till de krav som ställs på personlig integritet, inom ramen för de tjänster som erbjuds. IT-säkerhet är ständigt på tapeten och utvecklingen går ständigt framåt. Även om det finns mycket kvar att göra på det här området, finns det enligt vår uppfattning inte något mer säkert alternativ än Microsoft Teams på marknaden just nu.

Further kan hjälpa er att öka företagets säkerhet

Den största säkerhetsrisken är alltid användaren. Vi rekommenderar därför att göra insatser för öka säkerhetsmedvetenheten i organisationen. Vill ni ha hjälp att se över era säkerhetsrutiner och utbilda era användare i säker Teams-användning? 

Låt oss berätta mer genom att kontakta oss nedan:

Kontakta oss

Kontakta skribent

Niklas Bendelius

Medgrundare till Further och koncernansvarig. Strategisk rådgivare och konsult med lång erfarenhet av effektiviseringslösningar, processer och automation. Niklas fokuserar speciellt på IT, informationssystem och cybersäkerhet inom Life Science-området med flera uppdrag som IT-ansvarig för mindre och medelstora Biotech-företag.

niklas.bendelius@further.se

Niklas Bendelius Further AB IT företag

Behöver ni hjälp med Teams?

Kontakta oss för att få mer information om våra utbildningar eller boka ett möte direkt med vår säljavdelning. 

ARTIKLAR

Relaterade artiklar

Digitalisera dina kvalitetsdokument

Gratis webinar: Få kontroll på din kvalitetsdokumentation

KVALITÉ Gratis webinar: CQD Online Få kontroll på din kvalitetsdokumentation Further bjuder in dig till...
IT säkerhet företag Stockholm

Gratis webinar: Ditt Uppkopplade liv

IT-SÄKERHET Gratis webinar: DITT UPPKOPPLADE LIV Faror, fallgropar och den Mänskliga brandväggen Furthe...