IT-säkerhet för företag, stora som små

Företag måste ständigt ta hänsyn till olika aspekter, och IT-säkerhet är en av de viktigaste av dem. Lås oss hjälpa er att säkra er IT-miljö!

Kontakta oss

IT säkerhet företag Stockholm

IT-SÄKERHET FÖRETAG

Ökad digitalisering innebär ökat behov av IT-säkerhet

Digitaliseringen innebär många bra möjligheter för företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. Samtidigt innebär en ökad digitalisering risker, vilket ställer krav på en välutvecklad strategi kring IT-säkerhet.

 

96,4%

Nöjda kunder

Högsta

Kreditvärdighet

17år

I Branschen

Strategisk IT-säkerhet för företag

Att satsa på IT-säkerhet är en nödvändighet för alla företag. Här nedan ser du exempel på hur vi kan hjälpa just er organisation med säkerheten.

IT-säkerhetsanalys
IT-säkerhetsåtgärder
IT-säkerhetsutbildning
IT-policy

IT-säkerhetsanalys av företagets verksamhet

Alla företag bör starta med att göra en säkerhetsanalys av sin IT-infrastruktur. På så sätt lägger ni en bra grund för att kunna fatta kloka och bra beslut inför framtiden.

En säkerhetsanalys innebär att en utomstående expert synar er organisation med fokus på cybersäkerhet. 

Kontakta oss (för mer information och offert)

Åtgärder för IT-säkerhet

Vi hjälper er att öka IT-säkerheten i organisationen, minimera risken för dataintrång, optimera mjukvara för IT-säkerhet (brandväggar etc).

Kontakta oss (för mer information och offert)

Utbildning IT-säkerhet företag

Med vår utbildning i Säker IT-användning ökar vi era användares säkerhetsmedvetenhet och ger dem en förståelse för sitt ansvar och skyldigheter i hanteringen av företagets information. Utbildningen innehåller bland annat information om hur man på ett säkert vis delar företagets information, vad man bör vara uppmärksam på för att skydda sig mot ransomware, samt hur man kan identifiera falska avsändare vid ett phishing-försök.

Er IT-miljö blir bara så säker som era användare gör den. För vad hjälper era murar när användaren lämnat dörren på glänt?

Kontakta oss (för mer information och offert)

Framtagande av IT-policy för företag

Gör som ett stort antal kunder och låt oss på Further ta fram ert företags IT-policy. På så vis kan ni vara säkra på att policyn är framtagen enligt rådande lagar och regler. Vi lägger även stort fokus på användarvänlighet, så att er IT-policy blir ett levande dokument som efterföljs i hela organisationen.

Att ha en uppdaterad IT-policy på plats är en absolut nödvändighet. Låt oss hjälpa er att ta fram den!

Kontakta oss (för mer information och offert)

KUNDCASE

Vad våra kunder säger

NDA

NDA ökade sin lönsamhet genom outsourcad IT

Further levererar hanterad IT-drift till NDA, som är ett företag inom Life science. Genom moderna IT-tjänste...
IT rekryteringsföretag

Nordic Interim bytte till Further för att få snabb IT-support

Nordic Interim, ett företag inom ledningsrekrytering och bemanning, var trötta på att inte få snabb hjälp oc...
NDA group logo
Biolamina logga
Isofol logga

VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor om IT-säkerhet

Vad ingår i er utbildning i IT-säkerhet för företag?
  1. Workshop IT-säkerhet: Inför utbildningen går vi tillsammans med er beställare igenom era interna säkerhets policys, och kommer överens hur utbildningen kan anpassas för att ligga i linje med dessa.
  2. Teknisk uppstart: Vi konfigurerar sedan Enterprise Mobility + Security (EMS) efter det vi kommit överens om på workshoppen, och anpassar det för att stödja just era processer och arbetssätt
  3. IT-säkerhetsutbildning i grupp: Själva utbildningen genomförs sedan i grupper om 5-10 personer. Antingen hos er, hos oss, eller som webinar.
  4. Handboken Säker IT-användning: Vi efterlämnar också en digital handbok i säker IT-användning som ni kan komplettera er IT-policy med.
Vad är en IT-säkerhetsanalys?

En säkerhetsanalys av er IT innebär att en utomstående expert synar er organisation med fokus på cybersäkerhet.

Det är viktigt att titta både på kort sikt och på lång sikt. Kommer ni på sikt att gå över till fler molntjänster? Då analyserar vi även förutsättningarna för detta i vår säkerhetsanalys av er IT.

Hur genomförs en IT-säkerhetsanalys?

En IT-säkerhetsanalys genomförs främst genom intervjuer och undersökningar på er arbetsplats. Nyckelpersoner behöver lämna information om hur de arbetar idag och hur de ser på framtiden. Sedan sammanställs en rapport som presenteras för er som kund. I rapporten framgår det vilka risker vi ser i er verksamhet idag samt våra förslag på prioriteringsområden vid framtida digitalisering med hänsyn till eventuell besparingspotential.

Vad är skillnaden mellan en IT-säkerhetsanalys och en IT-säkerhetsskyddsanalys?

Det är två begrepp som ligger väldigt nära varandra. Men skillnaden är att en IT-säkerhetsskyddsanalys är en typ av IT-säkerhetsanalys som är lagstadgad sedan 2019. Anledningen är att man i Sverige vill säkerställa IT-säkerheten för verksamheter som är kritiska för samhället i landet, till exempel kollektivtrafiken. Men i och med att allt fler privata företag tillhandahåller samhällskritiska tjänster, blir det också allt fler företag som omfattas av lagstiftningen.

Vad ingår i en IT-säkerhetsanalys?

I en IT-säkerhetsanalys ingår flera olika block som vi tittar på. Dels tittar vi på så kallade värdeskapande möjligheter. Det handlar om att bilda sig en uppfattning om vilka system och lösningar ni använder idag och som är kritiska komponenter i värdekedjan. Vi har även ett framtidsperspektiv och diskuterar därför med er om hur ni ser på dessa lösningar om 2, 5 och 10 år.

Nästa aspekt vi tittar på är vilken potential det finns för digitalisering i verksamheten. Kanske finns det processer idag som skulle kunna effektiviseras markant om ni använde er av digitala tjänster och system? Vi undersöker också vad det kan finnas för hinder att ta steget och gå över till digitala lösningar.

En annan viktigt del av IT-säkerhetsanalysen är att se över den egna mognadsgraden när det gäller säkerhetskunnande. Är personalen medveten om vilka risker de står inför idag? Vidtar ni de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att följa utvecklingen, sett till den verksamhet ni bedriver?

Vill du ha hjälp med företagets IT-säkerhet?

Låt oss hjälpa dig! Hos oss hittar du erfarna IT-säkerhetstekniker som kan hjälpa er att stärka upp företagets IT-säkerhet.