Enabling good business

DIGITALISERING FÖRETAG – VI HJÄLPER ER ATT DIGITALISERA

Världen är i förändring, gamla affärsmodeller utplånas, nya tillkommer och överallt pratar man om digitalisering. Den nya världen innebär både möjligheter och utmaningar som alla företag, stora som små, behöver förhålla sig till. Företag kommer gå under, andra kommer blomstra – så vad behöver ni göra för att bli en av de senare?

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR INNEBÄR NYA KONKURRENTER

Uber och Spotify är båda exempel på företag som genom digitalisering av en produkt eller tjänst på kort tid blivit till globala giganter och helt förändrat de branscher och marknader som de verkar inom. Det finns också företag som Amazon som genom en digital transformation utvecklat och breddat sin existerande produkt- och tjänsteportfölj så att de nu konkurrerar på mängder av nya marknader. Nya, helt digitala, företag startas också nästan dagligen, så hur ser du till att själv utveckla din affär innan din branschs Uber kommer och omöjliggör din affärsmodell och tar dina marknadsandelar?

ÄR EN EXISTERANDE VERKSAMHET EN FÖRDEL ELLER EN BELASTNING?

En viktig skillnad mellan ditt företag kontra Spotify och Uber är att dessa bolag är födda i det digitala och aldrig haft en existerande verksamhet att ta hänsyn till. Tanken på att behöva konkurrera med en helt digital start-up med slimmad organisation och en rejäl dos riskkapital i ryggen kan ge den mest erfarna företagsledare sömnproblem. Men måste verkligen en befintlig verksamhet, med en kundstock och en bred organisation vara en belastning? Och även om den är det – kan det verkligen försvara passivitet?

För det mest troliga är väl inte heller att det är en ny Uber, Spotify – eller ens en Amazon – som du ska vara rädd för, utan bara en konkurrent som dragit nytta av några av de fördelar som modern teknik erbjuder och plötsligt kan leverera samma tjänster som du, men till halva kostnaden och med en dubbelt så bra kundupplevelse.

VI HJÄLPER ER ATT:

  • ■ Effektivisera era processer

  • ■ Minimera manuella datatransporter

  • ■ Automatisera flöden

  • ■ Förenkla samarbete

  • ■ Öka spårbarhet och analysmöjligheter

  • ■ Öka skalbarheten i er IT

  • ■ Minimera underhållskostnader för IT

  • ■ Utveckla er produkt-/tjänsteleverans

  • ■ Och mycket mer

innovation

TEKNIKEN FINNS, MEN HAR NI INNOVATIONSKRAFTEN?

Att säga att allt är möjligt med modern teknik är såklart en förenkling och i vissa fall helt felaktigt, men sanningen är ändå att modern teknik möjliggör betydligt mer än den används till idag. Alla molntjänster innebär också att nya innovativa lösningar och idéer snabbt kan testas och utvärderas, skalas upp och lanseras till nya marknader, med väldigt enkla medel. Det bör alltså inte vara tekniken som sätter begränsningarna för er utveckling, utan snarare kunskapen kring vad den kan användas till.

Och det tror vi att vi kan hjälpa er med.

TILLSAMMANS LYCKAS VI MED ER DIGITALA TRANSFORMATION

Further AB är ett konsultföretag inom digital teknik och affärsförbättring. Vi hjälper våra kunder att nå ett ökat affärsvärde från IT – förenkla sina processer, effektivisera sitt samarbete och öka sin konkurrenskraft – allt genom rationell användning av modern teknik. Våra konsulter och rådgivare kombinerar en stor passion för tekniken med en hög verksamhetsförståelse och vet hur modern teknik används på ett rationellt och effektivt sätt.

Vi tror att vår fördjupade kunskap i modern teknik, i kombination med er spetskunskap inom just er verksamhet och bransch, är den är den bästa grogrunden för de innovativa lösningar som kommer att lyfta ert företag till nästa nivå.

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90