Enabling good business

STRATEGI & RÅDGIVNING ITVI HJÄLPER ER ATT FATTA BÄTTRE BESLUT INOM IT

Further erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom verksamhetsutvecklande IT. I en tid av ständig förändring hjälper vi företag att förstå hur man drar nytta av moderna tjänster och verktyg, samt fatta rätt beslut inom IT som resulterar i ökat affärsvärde och sänkta kostnader.

Genom att skaffa oss en fördjupad förståelse för just er verksamhet, mål och utmaningar hjälper vi er att digitalisera era processer, utveckla nya arbetssätt och effektivisera existerande. På så sätt hjälper vi er inte bara att lösa affärsproblem, vi stärker er konkurrenskraft och ser till att de står väl rustande inför framtiden.

FÅ UT MER AV ERA IT-RESURSER

Våra konsulter och rådgivare kombinerar en stor passion för tekniken med en hög verksamhetsförståelse, har erfarenhet av både beställar- och leverantörsrollen, och vet hur modern teknik används på ett rationellt och effektivt sätt. De hjälper er att utvärdera era förutsättningar och matcha dem mot verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande. Samt bli bättre kravställare och beställare mot både interna och externa IT-funktioner.

För sanningen är ju också den att era leverantörer i vissa fall inte kan bli bättre leverantörer än ni är beställare. Så låt oss hjälpa er att stärka era relationer med era befintliga leverantörer och få ut mer av de tjänster de levererar.

DIGITAL

VI HJÄLPER ER ATT LYCKAS MED ER DIGITALA TRANSFORMATION

Världen är i förändring, gamla affärsmodeller utplånas, nya tillkommer och överallt pratar alla om den digitala transformationen. Den nya världen innebär både möjligheter och utmaningar som alla företag, stora som små, behöver förhålla sig till. Företag kommer gå under, andra kommer blomstra – så hur kan ni använda digitaliseringen som en konkurrensfördel?

Läs mer om hur vi kan hjälpa er här

LÅT OSS BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS

I en nulägesanalys går vi igenom er IT-miljö och -resurser och matchar dessa mot företagets övergripande mål och verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande.

Resultatet presenteras i en rapport som ger er en första bild över vad ni bör se över för att nå bästa möjliga resultat på både kort och lång sikt, och dessutom innehåller förslag till förbättringsåtgärder som ofta kan ge omedelbara effekter i form av sänkta kostnader och mer effektiva arbetsflöden.

Läs mer här

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90