Vi hjälper er att digitalisera företaget

Världen är i förändring, tidigare affärsmodeller blir omoderna, nya tillkommer och överallt pratar man om digitalisering. Den nya världen innebär både möjligheter och utmaningar som alla organisationer, stora som små, behöver förhålla sig till.

Kontakta oss

IT strategi rådgivning

IT-RÅDGIVNING FÖRETAG

Verksamhetsförbättring & ökad effektivitet med IT-strategi

Genom att skaffa oss en fördjupad förståelse för just er verksamhets mål och utmaningar hjälper vi er med olika tjänster inom IT-strategi. Tillsammans kan vi framgångsrikt digitalisera era processer och effektivisera er organisations arbetssätt.

 

96,4%

Nöjda kunder

Högsta

Kreditvärdighet

18år

I Branschen

Er digitaliseringsresa börjar här & nu

För att kunna erbjuda just den service som ert företag behöver har vi utvecklat olika tjänster inom IT-strategi. Bekanta dig med våra tjänster inom IT-rådgivning nedan och ta gärna kontakt för att höra mer.

Nuläges & kostnadsanalys
IT-Policy
Säkerhetsanalys
IT-utbildningar

Nuläges & kostnadsanalys

IT-Analysen innehåller förslag till förbättringsåtgärder som kan ge er omedelbara effekter i form av sänkta kostnader och mer effektiva arbetsflöden.

I en nulägesanalys går vi igenom er IT-miljö och era övriga IT-resurser. Dessa matchas sedan mot era organisatoriska krav och önskemål. 

Kontakta oss (för mer information och offert)

IT-Policy

Det är inte bara IT-avdelningen som behöver känna till vilka risker som finns med att använda digitala tjänster. 

All personal måste vara införstådd med vilka konsekvenser deras egna handlingar kan få för organisationen och för era kunder.

Det har blivit absolut nödvändigt att ha en bra IT-policy på plats i takt med att digitaliseringen ökar.

Kontakta oss (för mer information och offert)

Säkerhetsanalys & IT-säkerhetsutbildning

Digitaliseringen innebär många bra möjligheter för företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. Men, den innebär också uppenbara risker. Information görs tillgänglig för eventuella inkräktare.

I en säkerhetsanalys hjälper er att göra en genomlysning av ert företags IT-säkerhet. Vi utbildar även era anställda med vår populära IT-säkerhetsutbildning. Vi analyserar dessa risker och hjälper er att ta dem i beaktande i planeringen av er IT-miljö.

Kontakta oss (för mer information och offert)

IT-utbildningar för anställda & ledning

Våra användarutbildningar hjälper era användare att bli mer produktiva, med hjälp av de olika verktygen i Microsoft 365.

Se våra utbildningar

KUNDCASE

Vad våra kunder säger

NDA

NDA ökade sin lönsamhet genom outsourcad IT

Further levererar hanterad IT-drift till NDA, som är ett företag inom Life science. Genom moderna IT-tjänste...
IT rekryteringsföretag

Nordic Interim bytte till Further för att få snabb IT-support

Nordic Interim, ett företag inom ledningsrekrytering och bemanning, var trötta på att inte få snabb hjälp oc...
Biolamina logga
Isofol logga
NDA group logo

VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor om digitalisering

Ger Further IT-rådgivning inom alla områden?

IT är ett enormt område och vi kan inte ge rådgivning inom precis allt, men vi täcker upp ett stort kunskapsområde inom IT. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa just dig.

Kan Further hjälpa oss att sänka våra IT-kostnader?

Det kan vi med stor sannolikhet. I vår nulägesanalys går vi igenom er IT-miljö och IT-budget.

Varför är det viktigt att vi genomför en säkerhetsanalys?

Alla organisationer som genomgår eller planerar att genomgå en digitaliseringsprocess, bör ha som första steg att genomföra en säkerhetsanalys av sin organisation och IT-infrastruktur. När den är klar finns en bra grund att stå på inför framtida beslut.

Vilka IT-utbildningar för företag erbjuder ni?

Vi erbjuder i huvudsak användarutbildningar inom Microsoft 365. För att se hela vårt utbud klicka här.

Vad ska man tänka på vid IT-upphandling?

Att göra rätt vid er IT-upphandling är väldigt viktigt då det kommer att påverka er i många år framöver. Läs gärna vår guide om hur du bäst upphandlar IT.

Erbjuder Further IT-säkerhet utbildning för anställda?

Ja, vi har en väl täckande IT-säkerhetsutbildning som riktar sig till anställda. Vi håller även i utbildningar i IT-säkerhet för ledning och styrelse inom alla typer av verksamheter.

Visst låter det bra?

Låt oss hjälpa er med att maximera värdet av er IT-strategi. Välj hur du helst vill ta kontakt, eller boka ett möte direkt med vår säljavdelning.