Enabling good business
 

Vad driver dina IT-kostnader?

by Niklas Bendelius in IT-Strategi, Sänkta IT-Kostnader, Digitalisering, Nyheter

it-kostnader

Funderar du som beslutsfattare kring vad det är som driver IT-kostnaderna och har dålig insikt i vad du betalar för?

IT-kostnader utgör för många företag en stor post i den övergripande budgeten. Många beslutsfattare har svårt att ifrågasätta posterna kring IT och godkänner IT-budgeten utan att riktigt veta vad de godkänner. I och med digitaliseringen kommer IT-posten bra att öka för varje år som går. Mitt råd är att påbörja arbetet omgående med att kartlägga IT-kostnaderna och där med öka transparensen till kostnaderna och motivera nödvändiga förändringar.

Det finns pengar att spara!

Den nya IT-tjänstemarknaden gör det möjligt att sänka kostnaderna för IT avsevärt. Att gå ifrån statisk-IT med ett ”omodernt” fokus på fysisk närvaro, till en mer dynamisk IT med fokus på tjänst och transparens är det tydligaste exemplet på hur du kan sänka dina kostnader. Nedan är några konkreta förslag på hur du kan påbörja din resa som ger dig bättre kontroll över IT och som ger dig möjligheten att ifrågasätta kostnadsposter i IT-budgeten.

1. Fysiska servrar och kringutrustning kräver underhåll och har en begränsad livslängd. Det är inte ovanligt att företag sitter med en överdimensionerad maskinpark som är tilltagen för att möta behov över tid, men där nyttjandegraden endast ligger 20% av kapaciteten. Vilket betyder att du bara nyttjar en bråkdel av vad du betalar för. Ett första steg är därför att kartlägga den fysiska maskinparken.

2. Applikationsportföljen har byggts på över tid och är idag ett lapptäcke av specialanpassade lösningar. Vi ser inte sällan företag som betalar för samma funktion flera gånger. Ett andra steg kan vara en inventering av applikationsportföljen. Resultatet blir att du får full kontroll och kan dimensionera applikationsportföljen efter företages enheter och behov.

3. Upprätta en övergripande IT-strategi och tydliggör värdet som IT tillför organisationen. Med hårdnande konkurrens krävs det en tydlig strategi som drar nytta av den nya tekniken, inte bara för att effektivisera utan även för att bygga unika konkurrensfördelar baserade på företagets affär och förutsättningar.


Håkan-HagerumHÅKAN HAGERUM

Strategisk Rådgivare
08-124 509 63
hakan.hagerum@further.se


ANDRA HAR ÄVEN LÄST:

DELA ARTIKELN:

Comments are closed.