Enabling good business

SÄKERHETSANALYS IT – VI HJÄLPER ER ATT SÄKRA ER IT-MILJÖ

Digitaliseringen innebär många bra möjligheter för företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. Men, den innebär också en uppenbar risk, i och med att information görs tillgänglig för eventuella inkräktare.

Alla företag som genomför eller planerar att genomgå en digitaliseringsprocess, bör därför starta med att göra en säkerhetsanalys av sin organisation och sin IT-infrastruktur. På så sätt lägger ni en bra grund för att kunna fatta kloka och bra beslut inför framtiden.

VAD ÄR EN SÄKERHETSANALYS?

En säkerhetsanalys innebär att en utomstående expert synar er organisation med fokus på cybersäkerhet. Därefter görs en faktagrundad värdering av risk, kostnad och effektivitet. Enkelt uttryckt kan man säga att en säkerhetsanalys undersöker potentialen för digitalisering med hänsyn till de säkerhetsrisker som en sådan process också innebär.

Vid en säkerhetsanalys lyssnar vi på ert nuläge kring er IT-miljö. Vi samtalaräven om framtiden och vilka visioner ni har. Det är viktigt att titta både på kort sikt och på lång sikt. Kommer ni på sikt att gå över till fler molntjänster? Då analyserar vi även förutsättningarna för detta i vår säkerhetsanalys av er IT.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN SÄKERHETSANALYS OCH EN SÄKERHETSSKYDDSANALYS?

Det här är två begrepp som ligger väldigt nära varandra. Men skillnaden är att en säkerhetsskyddsanalys är en typ av säkerhetsanalys som är lagstadgad sedan 2019. Anledning är att man i Sverige vill säkerställa IT-säkerheten för verksamheter som är kritiska för samhället i landet. Ett exempel kan vara kollektivtrafiken. Men i och med att allt fler privata företag tillhandahåller samhällskritiska tjänster, blir det också allt fler företag som omfattas av lagstiftningen.

VI HJÄLPER ER ATT:

  • ■ Öka säkerheten i organisationen

  • ■ Minimera risken för dataintrång

  • ■ Optimera mjukvara för IT-säkerhet (brandväggar etc)

  • ■ Ge förbättringsförslag för ökad IT-säkerhet

  • ■ Minimera era  säkerhetskostnader för IT

  • ■ Ge ledning & styrelse underlag för säkerhetsarbete

innovation

HUR GÖR MAN EN SÄKERHETSANALYS AV IT?

En säkerhetsanalys gör främst genom intervjuer och undersökningar på er arbetsplats. Nyckelpersoner behöver lämna information om hur de arbetar idag och hur de ser på framtiden. Sedan sammanställs en rapport som presenteras för er som kund. I rapporten framgår det vilka risker vi ser i er verksamhet idag samt våra förslag på prioriteringsområden vid framtida digitalisering med hänsyn till eventuell besparingspotential.

VAD INGÅR I EN SÄKERHETSANALYS?

I en säkerhetsanalys ingår flera olika block som vi tittar på. Dels tittar vi på så kallade värdeskapande möjligheter. Det handlar om att bilda sig en uppfattning om vilka system och lösningar ni använder idag och som är kritiska komponenter i värdekedjan. Vi har även ett framtidsperspektiv och diskuterar därför med er om hur ni ser på dessa lösningar om 2, 5 och 10 år.

Nästa aspekt vi tittar på är vilken potential det finns för digitalisering i verksamheten. Kanske finns det processer idag som skulle kunna effektiviseras markant om ni använde er av digitala tjänster och system? Vi undersöker också vad det kan finnas för hinder att ta steget och gå över till digitala lösningar.

Beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver och vad ni lagrar för typ av information, gör vi en analys av de hotnivåer som föreligger. Känslig information är så klart mer riskutsatt än information som ingen annan har användning av.

En annan viktigt del av säkerhetsanalysen är att se över den egna mognadsgraden när det gäller säkerhetskunnande. Är personalen medveten om vilka risker de står inför idag? Vidtar ni de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att följa utvecklingen, sett till den verksamhet ni bedriver?

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90