Enabling good business
 

NULÄGESANALYS IT

Hur väl matchar er IT-miljö verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande?

VARFÖR EN NULÄGESANALYS?

Digitalisering har flyttat allt högre upp på företagens agenda. De allra flesta branscher står inför en transformation och på många håll har förändringen redan tagit fart.

IT är en av de funktioner på företaget som förväntas bidra med mest i förändring och en eftersatt IT-miljö kan därför innebära ett stort hinder i digitaliseringsarbetet. Dessutom blir det allt viktigare att inte sitta med stora kostnader för drift och underhåll av sin IT-miljö, då pengar behöver frigöras från IT-budgeten för att, med IT som verktyg, kunna utveckla företagets verksamhet och tjänsteleverans och undvika att bli frånsprungna av andra mer agila konkurrenter.

ÅTERTA KONTROLLEN ÖVER IT

I en nulägesanalys går vi igenom er IT-miljö och -resurser och matchar dessa mot företagets övergripande mål och verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande.

Resultatet presenteras i en rapport som ger er en första bild över vad ni bör se över för att nå bästa möjliga resultat på både kort och lång sikt, och dessutom innehåller förslag till förbättringsåtgärder som ofta kan ge omedelbara effekter i form av sänkta kostnader och mer effektiva arbetsflöden.

DETTA INGÅR I EN NULÄGESANALYS:

  • ■ Analys av IT-Infrastruktur och -Resurser

  • ■ Matchning av tekniska förutsättningar kontra mål

  • ■ Genomgång av befintliga IT-Strategier

  • ■ Identifiering av affärskritiska processer och systemstöd för dessa

  • ■ Kostnadsanalys

  • ■ Rekommendation av förbättringsåtgärder 

     

PERFEKT FÖRBEREDELSE INFÖR IT-UPPHANDLINGEN

Med en nulägesanalys får ni en fördjupad förståelse för ert behov inom IT, det gör det till en utmärkt förberedelse inför upphandling av nya Systemstöd, drift- och infrastrukturtjänster, eller bara som benchmark av nuvarande IT-stöd och -leverantör.

Våra konsulter och rådgivare kombinerar en stor passion för tekniken med en hög verksamhetsförståelse, har erfarenhet av både beställar- och leverantörsrollen, och vet hur modern teknik används på ett rationellt och effektivt sätt. De hjälper er att digitalisera era processer, utveckla nya arbetssätt och effektivisera existerande. Samt bli bättre kravställare och beställare mot både interna och externa IT-funktioner.

VARKEN DYRT ELLER RESURSKRÄVANDE

En vanlig missuppfattning är att IT-rådgivning är dyrt och ofta kräver stora investeringar innan det kan ge resultat, men så är inte alltid fallet. Vi på Further vet att vi behöver visa omedelbara effekter på våra insatser för att vinna ett förtroende, vår nulägesanalys är därför utformad för att med minsta möjliga insats för er (i både tid och investerade kronor) leverera rekommendationer till förbättringar som kan tillföra omedelbar verksamhetsnytta.

Är du nyfiken på hur analysen går till, eller bara vill ha en prisuppgift, kontakta oss via digitalisering@further.se 08-410 419 90, eller fyll i formuläret intill för att ladda ned ett Produktblad.

LÅT OSS BERÄTTA MER

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa just er med?

Ring oss på 08-410 417 90, eller fyll i formuläret, så hör vi av oss!

    SENASTE NYTT