Enabling good business

KOSTNADSANALYS IT

Öka transparensen i IT-budgeten och minimera onödiga utgifter

ALLT VIKTIGARE ATT INVESTERA RÄTT

Under de senaste åren har IT-branschen genomgått stora förändringar. Molntjänsterna har helt förändrat förutsättningarna för företag att investera i sin IT, något som i många fall medfört möjlighet till rejäla kostnadssänkningar och flexiblare avtal med tjänsteleverantörer. Samtidigt är det få företag som lyckas dra nytta av alla fördelar som det nya landskapet erbjuder. Allt för många företag sitter fast i föråldrade IT-miljöer som växt fram över tid med höga drift och underhållskostnader som följd, samt skenande licenskostander.

Parallellt med detta har nya kostnader tillkommit när företag rustar för framtiden genom att investera i digitalisering och andra sätt att utveckla sin affär, investeringar som kommer innebär stora konkurrensfördelar för de som lyckas och samtidigt göra att företag som har en felbalanserad IT-budget snabbt kommer att bli ifrånsprungna.

DET FINNS STORA PENGAR ATT SPARA

En av de delar som genomgått den största förändringen är infrastruktur-tjänsterna där kostnaderna i många fall helt kan anpassas efter faktiskt nyttjande. Många företag som tidigare ägt stora infrastrukturer kan idag köpa det mesta som tjänst i de publika molnen, och skala upp och ned sin infrastruktur helt efter behov. Genom att flytta tjänst och programvara till molntjänster minskas också behovet av drifttjänster, och underhållet av den infrastruktur som blir kvar kan i stor utsträckning automatiseras.

Även licensiering av programvara har förändrats rejält och numera är olika typer av prenumerations– och hyreslösningar de vanligaste avtalsformerna. Precis som för infrastrukturtjänsterna har detta medfört möjligheter till ökad flexibilitet och kostnadskontroll, men många företag betalar ändå för mycket för sina programvaror.

Den främsta orsaken är överlicensiering, att man betalar för samma rättighet flera gånger eller betalar för tjänst eller programvara som inte nyttjas. Trots flexibla avtalsformer har många företag svårt att överblicka sitt nyttjande och justera inköp efter faktiskt behov. Ofta kan användare ha programvara installerad som de inte använder, eller rätt att nyttja en tjänst som man inte har ett behov av, något som kan leda till stora onödiga kostnader — framför allt när det handlar om mer avancerad programvara, vars nyttjanderätt ofta kostar en hel del pengar.

ÅTERTA KONTROLLEN ÖVER IT-BUDGETEN

I en kostnadsanalys går vi igenom företagets IT-miljö, identifierar kostnadsposter och kostnadsdrivande delar och jämför detta med företagets faktiska behov. Resultatet presenteras i en rapport tillsammans med konkreta råd på kostnadssänkande åtgärder.

Och det finns ofta stora pengar att spara. En rimlig förväntning på en kostnadsanalys är att den ska kunna ge er förslag på åtgärder som kan generera kostnadsbesparingar på mellan 10-30%.

VI HJÄLPER ER ATT:

  • ■ Minimera onödiga utgifter

  • ■ Jämföra era kostnader mot andra företag i er bransch och storlek

  • ■ Öka transparensen i IT-budgeten

  • ■ Få ut mer per investerad krona

  • ■ Ta kontrollen över era utgiftsposter

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90

SENASTE NYTT