Enabling good business

IT UTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG

Upplysta ledare och stimulerade medarbetare genom kompetensutveckling inom IT för hela företaget.

Vi utbildar ledare och medarbetare i modern IT. Våra ledarutbildningar har som syfte att göra era beslutsfattare till bättre kravställare och upplysta förändringsledare i den Digitala Transformationen. Vi har också mängder med användarutbildningar, ibland annat Office 365, som hjälper era medarbetare att få ut mer av de verktyg och programvaror som ni kanske redan har i bruk.

SKRÄDDARSYDDA IT-UTBILDNINGAR EFTER ERA BEHOV

Hos oss får ni kursledare med mängder av erfarenhet och som dessutom fortfarande är verksamma inom de områden de utbildar i. Vi utbildar i både små och stora grupper, i våra klassrum eller ute hos er. Vi anpassar också gärna utbildningarna efter er verksamhet och använder exempel från er vardag, allt för att göra informationen lättare att ta till sig.
Våra användarutbildningar hjälper era användare att bli mer produktiva, med hjälp av de olika verktygen i Office 365.

Vi erbjuder både generella utbildningar för Office 365, men också för specifika verktyg så som Microsoft Teams och Microsoft Planner. Alla våra användarutbildningar kan anpassas för att fungera både som introduktion/grundutbildning samt fördjupande fortsättningsutbildning för er som redan jobbat en del i Office 365. Förutom kurser i Office 365 för företag erbjuder också användarutbildning i säker IT-användning.

Microsoft 365 Utbildning företag

KOM IGÅNG MED VÅRA KOM IGÅNG-PAKET

Våra Kom Igång-paket är framtagna för att hjälpa er igång med de olika verktygen i Office 365. Med ett kom igång-paket får ni inte bara en användarutbildning, det inkluderar även teknisk uppstart och konfigurering av verktyget, allt anpassat för att stödja er verksamhet och era specifika processer.

Vi erbjuder kom Igång-stöd för flera olika verktyg och programvaror, se hela vårt utbud nedan.

Våra Kom igång-paket innehåller:

WORKSHOP
Tillsammans med en eller flera nyckelpersoner hos er går vi igenom verktygets olika funktioner och kommer överens om hur det ska användas i just era verksamhet.

TEKNISK UPPSTART
Vi konfigurerar sedan verktyget efter det vi kommit överens om på workshoppen, och anpassar det för att stödja just era processer och arbetssätt

ANVÄNDARUTBILDNING I GRUPP
När verktyget är uppsatt och klart för användning går vi igenom det med era användare och visar hur det ska användas i just er verksamhet.

MANUALER
Vi efterlämnar såklart användarmanualer, även dem anpassade efter just er verksamhet.

SUPPORT
I ert supportavtal med Further ingår kanske redan support för Office 365 och det specifika verktyget. Om inte kan det såklart väljas till.

VÅRA IT-UTBILDNINGAR OCH KOM IGÅNG-PAKET

IT-UTBILDNINGAR ANPASSADE FÖR JUST ER VERKSAMHET

I alla våra utbildningspaket ingår en workshop där vi tillsammans med en eller flera personer hos er går igenom det verktyg/programvara vi ska utbilda i och kommer överens om vilket fokus utbildningen ska ha, samt hur ni önskar att användarna använder dessa tjänster, så att vi kan anpassa utbildning och -material därefter. Tillsammans med er gör vi också uppskattning av användarnas kompetens enligt Furthers kompetenstrappa, detta för att ytterligare kunna anpassa innehåll och utbildningsmaterial efter just era specifika behov och arbetssätt.

kom igång med office 365-1484164121103-microsoft-office-365-300-sq

OFFICE 365 UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE

Vår utbildning i Office 365 är en generell utbildning i de olika verktygen i den mångsidiga molnlösningen. Utbildningen kan anpassas för att fungera både som introduktion/grundutbildning samt fördjupande fortsättningsutbildning för er som redan jobbat en del i Office 365. Precis som i alla våra användarutbildningar anpassar vi också utbildningen efter just er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

kom igång med teams

MICROSOFT TEAMS UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE

Med vår användarutbildning i Microsoft Teams hjälper vi er att få ut mer av det utmärkta samarbetsverktyget. Utbildningen kan anpassas för att fungera både som introduktion/grundutbildning samt fördjupande fortsättningsutbildning för er som redan jobbat en del i Microsoft Teams. Precis som i alla våra användarutbildningar anpassar vi också utbildningen efter just er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

kurs sharepoint online utbildning

SHAREPOINT ONLINE UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE

Denna utbildning har som syfte att ge er användare en ökad förståelse för SharePoint Online, samt hjälpa er att få ut mer av verktyget. Utbildningen kan anpassas för att fungera både som introduktion/grundutbildning samt fördjupande fortsättningsutbildning för er som redan jobbat en del i SharePoint Online. Precis som i alla våra användarutbildningar anpassar vi också utbildningen efter just er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

Microsoft Planner utbildning

MICROSOFT PLANNER UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE

I vår utbildning i Microsoft Planner ger vi era användare möjlighet att få ut mer av det utmärkta projektverktyget. Utbildningen kan anpassas för att fungera både som introduktion/grundutbildning samt fördjupande fortsättningsutbildning för er som redan jobbat en del i Microsoft Planner. Precis som i alla våra användarutbildningar anpassar vi också utbildningen efter just er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

Windows10

WINDOWS 10 UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE

Denna utbildning har som syfte att ge er användare en ökad förståelse för Windows 10, vad som är förändrat sedan tidigare operativsystem, samt hur Windows 10 kan hjälpa era användare att bli mer effektiva. Precis som i alla våra användarutbildningar anpassar vi utbildningen efter just er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

utbildning säker it-användning

UTBILDNING IT-SÄKERHET FÖR ANVÄNDARE

Vår utbildning i Säker IT-användning har som syfte att öka era användares säkerhetsmedvetenhet. Den innehåller bland annat information om hur man delar företagets data på ett säker sätt, vad man bör vara uppmärksam på för att skydda sig mot Ransomware, samt hur man kan identifiera en falska avsändare vid en Phishing-attack. Utbildningen anpassas såklart också för att stödja just er verksamhet och er IT-policy.

Läs mer här

DIGITALT UPPLYSTA LEDARE

Våra ledarutbildningar har som syfte att göra era beslutsfattare till bättre kravställare och upplysta förändringsledare i den Digitala Transformationen. Alla våra ledarutbildningar är utformade som workshops där ni tillsammans med våra utbildningsledare och rådgivare ges möjlighet att diskutera exempel från er verksamhet och er vardag.

Läs mer här

Utbildning i GDPR

GDPR UTBILDNING OCH INTRODUKTION

Vår introduktion i GDPR är utformad som en kortare workshop om ca 1h med fokus på att förstå huvudprinciperna och på konkreta tips för hur ni kommer igång med förberedelsearbetet i er organisation. Kan även fås med stöd från en jurist med inriktning mot personuppgiftsfrågor.

utbildning-digital-framtid

LYCKAS MED ER DIGITALISERING

I denna workshop får ni tips och råd om hur ni kan gå tillväga i er digitalisering. Tillsammans med vår rådgivare går ni igenom er verksamhet, fördjupar er i just era förutsättningar och landar i konkreta exempel på vad ni bör göra för att genom digitalisering nå era övergripande verksamhetsmål.

Läs mer här

UTBILDNING OCH TEKNISK UPPSTART I ETT

Våra Kom Igång-paket är framtagna för att hjälpa er igång med de olika verktygen i Office 365. Med ett kom igång-paket får ni inte bara en användarutbildning, det inkluderar även teknisk uppstart och konfigurering av verktyget, allt anpassat för att stödja er verksamhet och era specifika processer.

Vi erbjuder kom Igång-stöd för flera olika verktyg och programvaror, se hela vårt utbud nedan.

kom igång med office 365-1484164121103-microsoft-office-365-300-sq

KOM IGÅNG MED OFFICE 365

Med Kom Igång Med Office 365 får ni en hanterad uppstart i Microsofts mångsidiga molnlösning. Precis som alla våra Kom Igång-leveranser innehåller paketet både Användarutbildning samt konfigurering, allt anpassat efter er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

kurs sharepoint online utbildning

KOM IGÅNG MED SHAREPOINT ONLINE

Med Kom Igång Med SharePoint Online får ni en hanterad uppstart i Microsofts mångsidiga molnlösning. Precis som alla våra Kom Igång-leveranser innehåller paketet både Användarutbildning samt teknisk uppstart, allt anpassat efter er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

kom igång med teams

KOM IGÅNG MED TEAMS

Med Kom Igång Med Teams får ni en hanterad uppstart i Microsofts utmärkta samarbetsverktyg. Precis som alla våra Kom Igång-leveranser innehåller paketet både Användarutbildning samt konfigurering, allt anpassat efter er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

Microsoft Planner utbildning

KOM IGÅNG MED PLANNER

Med Kom Igång Med Planner får ni en hanterad uppstart i Microsofts förenklade projektverktyg. Precis som alla våra Kom Igång-leveranser innehåller paketet både Användarutbildning samt konfigurering, allt anpassat efter er verksamhet och era specifika processer.

Läs mer här

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90