Enabling good business
 

Hög tid att komma igång med förberedelserna för GDPR!

by Niklas Bendelius in GDPR, IT-Strategi, Digitalisering

calendar-1

KLOCKAN TICKAR

EU:s dataskyddsfördning börjar tillämpas den 25 maj 2018. Förordningen ställer helt nya krav på hur företag och andra organisationer måste arbeta och organisera sig, både för att undvika förordningens höga sanktioner och för att ta tillvara dess möjligheter. Detta förutsätter kunskap, involvering och beslut från många delar av organisationen, inte minst IT, och därför också ledningsgrupper inom företag och andra organisationer.

Further erbjuder tjänster som syftar till att hjälpa organisationer driva det viktiga arbetet med att förbereda sig för dataskyddsförordningens ikraftträdande samt att säkerställa kunskap, processer och verktyg för att efterleva förordningen över tid. Vi hjälper även till och stöttar i arbetet med att besvara eventuella förfrågningar från myndighet.

 

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV DE FRÅGESTÄLLNINGAR VI HJÄLPER TILL ATT SVARA PÅ:

  • Vilka är de viktigaste principerna och reglerna i dataskyddsförordningen? Vilka risker för sanktionsavgifter och skadestånd innebär dataskyddsförordningen?

  • Hur måste man organisera sig med roller, ansvar och processer för dataskyddsfrågor för att på ett effektivt sätt begränsa riskerna och tillvarata möjligheterna?

  • Hur bör man på effektivast sätt driva ett projekt som förbereder organisationen för att dataskyddsförordningen träder ikraft?

  • Hur behöver organisationer förhålla sig till kunder, leverantörer och samarbetspartners med anledning av förordningen?

  • Vilka åtgärder avseende IT-system och informationssäkerhet behöver man vidta för att följa dataskyddsförordningen?

  • Var går gränserna för hur man får analysera och använda data om sina kunder och anställda?

MER VÄGLEDNING KRING GDPR

Vi erbjuder tre olika tjänstepaket kring GDPR; en lättare introduktion med konkreta tips för hur man kommer igång, ett mer omfattande analys och förändringsprojekt som tar er organisation från nuläge till väl förberedd för GDPR samt slutligen en tjänst som hjälper er med den löpande förvaltningen av processer, system och verktyg för att säkerställa att organisationen efterlever GDPR över tid.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tags:

Comments are closed.