Enabling good business
 

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

by Niklas Bendelius in Sänkta IT-Kostnader, Digitalisering, Nyheter

inled-digitaliseringsarbetet

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

Att digitalisering står högt upp på agendan hos de flesta företagen är något som ofta upprepas i media och andra sammanhang. Ändå är det få som påbörjat sitt arbete, eller ens tagit fram en strategi för hur digitaliseringen ska genomföras, detta enligt en undersökning som Yougov genomfört där man på uppdrag av Canon intervjuat drygt 200 vd:ar på svenska företag. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de fortfarande saknar en strategi för sin digitalisering. Hos småföretag med upp till hundra anställda saknar 64 procent strategi för digitalisering medan storföretag med över 500 anställda är motsvarande siffra 27 procent.

Undersökningen speglar också den bild som vi på Further möter när vi är ute och pratar digitalisering med mindre och medelstora företag – de flesta vet att något behöver göras, men få vet vad och ännu färre vet hur det ska genomföras, något som på sikt riskerar att påverka dessa företags konkurrenskraft. ”Digitalisera eller dö” är ett budskap som basuneras ut lite här och där, och även om det för somliga kan uppfattas som en plump formulering, måste de flesta ändå vara överens om att det antagligen ligger en hel del sanning i påståendet. Många företags framtid kommer vara helt beroende på dess förmåga att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Därför kan det såklart tyckas vara ganska konstigt att så många fortfarande står utan en handlingsplan.

Tidsbrist och okunskap vanliga hinder

Varför har man då inte kommit längre? Enligt samma undersökning är tidsbrist är en vanlig anledning, ungefär var fjärde (24 procent) angav detta som den främsta anledningen. Även okunskap i ämnet nämns ofta, 14 procent säger att de inte vet vad digitalisering innebär och tio procent säger sig sakna kunskaper i ämnet.

Båda dessa svar är ju ganska väntade och såklart fullt rimliga, själva förändringsarbetet ska inte underskattas, för att lyckas krävs goda kunskaper i både modern teknik, men också om verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Arbetet kan också vara både tids- och resurskrävande, dessutom riskerar man att stöta på många hinder inom organisationen, både i form av tekniska förutsättningar, men också medarbetare som motsätter sig.

Ändå borde detta inte kunna motivera passivitet, för det finns ju faktiskt hjälp att få. Företag som vi på Further erbjuder rådgivningstjänster i ämnet och kan hjälpa till med att ta fram en plan för vad som ska göras samt en strategi för genomförande. Genom att ta in hjälp behöver inte heller belastningen på den egna verksamheten bli så stor och ofta kan man nå snabba positiva effekter som kan bidra till att internt motivera ett fortsatt arbete.

Missuppfattningar om kostnader ytterligare en anledning

Vad som dock är anmärkningsvärt är att tio procent av de tillfrågade säger sig inte ha råd att digitalisera, något som jag tycker att man kan ha synpunkter på. För det första, om vi är överens om att digitalisering är avgörande för företagets överlevnad borde det såklart vara rimligt att omprioritera resurser för att kunna genomföra arbetet. Och för det andra så behöver det faktiskt inte bli så dyrt. Prioriterar man arbetet rätt kan man ofta nå snabba effekter som kan innebära snabb avkastning på de investerade kronorna. Vi på Further lägger väldigt stor vikt vid just detta i vår rådgivning. Vi har också tagit fram en Nulägesanalys som med minsta möjliga insats från vår uppdragsgivare – i både tid och investerade kronor – levererar rekommendationer till förbättringar som kan tillföra omedelbar verksamhetsnytta samt kostnadsbesparingar.

Är du nyfiken på hur analysen går till, eller bara vill ha en prisuppgift, kontakta oss via digitalisering@further.se, 08-410 419 90, eller följ länken för att läsa mer


Robert-Flank

ROBERT FLANK

Strategisk Rådgivare
08-124 509 65
robert.flank@further.se


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ANDRA HAR ÄVEN LÄST:

DELA ARTIKELN:

Comments are closed.