Enabling good business

Further lanserar nytt tjänsteområde för Life Science

by Niklas Bendelius in IT-Strategi

Further lanserar nytt tjänsteområde för Life Science

Sedan 1998 har Further levererat kvalificerade IT-tjänster till mindre och medelstora företag. Ända sedan starten har vi arbetat med bolag från läkemedels- och Life Science-industrin. I takt med att vårt nätverk och vår erfarenhet vuxit står det klart för oss att, trots att flera av digitaliserings-utmaningarna som industrin står inför delas med många andra branscher, så är miljön och omständigheterna i industrin unika.

Ökade möjligheter för automatisering och digitalisering och det stora behovet att kunna efterleva regulatoriska krav, har lett till framväxten av digitala tjänster anpassade för Life Science – någonting vi på Further valt att samla inom ett nytt affärsområde som vi kallar LifeTech.

LifeTech

LifeTech står för Life Science Technology och omfattar IT-lösningar som stödjer produktivitet, digital innovation och regelefterlevnad inom Life Science.

Niklas Bendelius, tjänsteområdesansvarig Further LifeTech, kommenterar:

– ”Vårt LifeTech initiativ bygger på över 20 års erfarenhet av att stötta företag inom Life Science, en förutsättning som gjort det möjligt för oss att skapa en portfölj med tjänster anpassade efter det forskande och utvecklande bolagets behov.

Vi stöttar med alltifrån säkra system för att skydda företagets IP och kliniska data, genom datarum och samarbetstjänster för effektivt styrelse- och ledningsarbete till hjälp med personuppgiftsskydd och löpande stöd till personal och ledningsgrupp för att säkerställa optimal operationell effektivitet.”

Varför lanserar vi LifeTech?

Den digitala revolutionen bryter mark inom både läkemedelsbranschen och bioteknik. Dessa förändringar minskar inte enbart kostnader och ökar vinstmarginaler – de förbättrar också livskvaliteten för människor och räddar liv. Vi vill bidra till denna viktiga utveckling och hjälpa våra kunder att förbättra människors livskvalitet genom att erbjuda IT-lösningar som underlättar att bedriva forskning, utveckla läkemedel och andra produkter i en innovativ men pålitlig digital miljö.

I en komplex värld där tekniken driver fram konstant förändring är det nödvändigt att arbeta med rätt människor. Vid rätt tidpunkt. På rätt sätt.

Det är här vi behövs.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra LifeTech-tjänster och hur vi kan stötta dig? Varmt välkommen att kontakta Niklas Bendelius på 08-410 417 92 alternativt niklas.bendelius@further.se

Du kan också läsa mer på https://techforlife.se/

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.