Enabling good business

FORTNOX INTEGRATION MED ERA SYSTEM

Låt verksamhetens krav styra verktygen – inte tvärt om. Digitalisera era processer med skräddarsydda integrationer mot Fortnox!

Upplever ni att bristen på integration mellan era affärsapplikationer håller er tillbaka i ert digitaliserings- eller förbättringsarbete? Är en av dessa applikationer Fortnox?

Ibland fungerar det inte med en standardlösning. Ibland behöver ett mycket specifikt problem en så enkel lösning som möjligt.

Låt oss ta fram anpassningar och skräddarsydda integrationer mellan Fortnox och era övriga affärssystem. Vi bygger allt från enklare integrationer till helt nya appar framtagna för era specifika processer och för smidig integration mot Fortnox.

SAMMANKOPPLING FORTNOX API

Fortnox går idag att koppla ihop med över 400 olika tredjepartsprogram, även kallade integrationer. Det går även bygga egna skräddarsydda applikationer som kan både hämta och skicka data till Fortnox. Genom att integrera Fortnox med era för- och eftersystem effektiviserar ni er administration, och undviker onödigt dubbelarbete.

Koppla ihop exempelvis webbshop, ordersystem, kassasystem, schemaplanering och/eller bokningssystem med Fortnox – möjligheterna är närmast obegränsade.

DET HÄR HJÄLPER VI ER MED:

  • ■ Fortnox integration

  • ■ Sammankoppling Fortnox API

  • ■ Fortnox developer

Fortnox developer

FORTNOX DEVELOPER

Further erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom verksamhetsutvecklande IT. I en tid av ständig förändring hjälper vi företag att förstå hur man drar nytta av moderna tjänster och verktyg, samt fatta rätt beslut inom IT som resulterar i ökat affärsvärde och sänkta kostnader.

Genom att skaffa oss en fördjupad förståelse för just er verksamhet, mål och utmaningar hjälper vi er att digitalisera era processer, utveckla nya arbetssätt och effektivisera existerande. På så sätt hjälper vi er inte bara att lösa affärsproblem, vi stärker er konkurrenskraft och ser till att de står väl rustande inför framtiden.

INTEGRATION FORTNOX

Tack vare integrationer mellan Fortnox affärssystem och andra program från andra leverantörer en välfungerande automatiserad helhet där ni inte behöver registrera samma information på flera ställen, och därför inte riskerar att någon information är inaktuell. Det som annars behöver matas in i systemet manuellt kommer automatiskt in via integrationen.

En integration kan även möjliggöra sammanställd affärsrapportering med data från flera olika affärssystem, i stället för att ni behöver ta ut rapporter dels från Fortnox, dels från era andra system och sammanställa manuellt. Det gör det både effektivare och roligare att leda ett företag!

Integration Fortnox

KUNDCASE

INTEGRATION FAKTURERING

Integration med kundens eget system för fakturering till Fortnox kundfaktura.

INTEGRATION ORDERHANTERING

Skräddarsydd applikation för ordermottagning och hantering av kundunika prislistor samt kampanjer, integrerad mot Fortnox ordermodul och fakturering.

VILL NI KOMMA I KONTAKT?

HUR KAN VI HJÄLPA JUST DITT FÖRETAG?

Fyll i kontaktformuläret nedan med dina önskemål. Vi hör sedan av oss till dig för att tillsammans ha en dialog om vilken lösning som skulle passa er verksamhet.
Du kan också ringa oss på 08-410 417 90